Oksana Sinyavskaya

Oksana Sinyavskaya

Deputy Head of the Institute of Social Policy, Higher School of Economics

Publications